TERDUMP

 

Projekt TERDUMP

Współpraca VSB-TUO/GIG Kce w badaniach zapożarowanych hałd po obu stronach wspólnej granicy.
Spolupráce VŠB-TUO/GIG Katowice na průzkumu hořících hald na obou stranách společné hranice.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze  środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu: Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020.

Celem projektu  jest zacieśnienie współpracy pomiędzy VSB-TU w Ostrawie i Głównym Instytutem Górnictwa w Katowicach przy rozwiązywaniu problemu oceny emisji z termicznie czynnych hałd w rejonach przygranicznych metodami i procedurami porównywalnymi dla obu stron: polskiej i czeskiej. 

Nr projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000074

Czas realizacji Projektu: 1 marca 2017 - 31 sierpnia 2019

  • Koordynator projektu: Uniwersytet Techniczny w Ostrawie, VSB-TUO
  • Partner projektu: Główny Instytut Górnictwa w Katowicach