Kontakt

KONTAKT

 

 

 

GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA
HLAVNÍ BÁŇSKÝ INSTYTUT KATOWICE

 

 

WYŻSZA SZKOŁA GÓRNICZA – UNIWERSYTET TECHNICZNY OSTRAWA
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

plac Gwarków 1
40-166 Katowice

dr Leszek DROBEK
Koordynator ze strony polskiego partnera projektu
Hlavní řešitel projektu za polského partnera

Tel.: + 32 259 26 77
E-mail: ldrobek@gig.eu

 

 

Ostrawa, ul 17.listopada 15/2172
708 33 Ostrawa-Poruba

Doc. RNDr. Václav DOMBEK, CSc.
Koordynator, partner wiodący projektu
Hlavní řešitel projektu

Tel.: +420 597 323 817
E-mail: vaclav.dombek@vsb.cz

 

 

BIURO PARTNERA PROJEKTU

Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa
Katowice, Plac Gwarków 1

Tel. +48 32 259  26 77
fax:  +48 32 259 65 33

E-mail: ldrobek@gig.eu