Badania

BADANIA

Badania prowadzone będą na terenie wytypowanych hałd po polskiej i czeskiej stronie granicy.

Badania rozpoznawcze wykonano na trzech hałdach po stronie polskiej (”Szarlota” KWK ROW Ruch Rydułtowy, ”Radlin” przy KWK ROW Ruch Marcel, ”Wrzosy” w Pszowie, dawna KWK ”Anna” KW SA).

Na uzyskanych dane zostały wybrane najbardziej odpowiednie miejsca dla pomiaru emisji w tych lokalizacjach. Do dalszych badań wytypowano dwie lokalizacje: ”Radlin” przy KWK ROW Ruch Marcel oraz ”Wrzosy” w Pszowie.